Ostatní služby

Mimo jiné nabízíme: Podpora systémů, Konzultační služby v oblasti řešení bezpečnosti, Konzultační služby v oblasti projektového řízení, Infrastrukturní projekty, Návrh architektury zabezpečovacích systémů, Systémové integrace a mnoho dalšího.

 

Spokojenost zákazníků a klientů

Vaše spokojenost s našimi službami je u nás vždy na prvním místě. Služby poskytované našimi konzultanty a projektovými managery jsou založený na mezinárodně platných standardech, přístupech a normách. Dle charakteru projektu pokrývají celou řadu činností od analýzy současného stavu, návrhu implementace, plánování projektu až po řízení a konzultační podporu projektů.