Poplachové zabezpečovací systémy

PZS je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. PZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci PZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení,proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu.Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu,pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká,vysoká,průměrná a nízká. Schvalování komponentů PZS,navrhování ,instalace a revize systémů PZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.