Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu; je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např.elektrorozvodny,letiště,věznice,průmyslové objekty,vodárny atd. Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas,tedy v okamžiku,kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách. Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků.Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody. Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta. V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory,infračervené závory,mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace,štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní hadice,videodetektory pohybu.