Mechanické zábranné prostředky

Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor,např.zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.K MZS řadíme i prostředky idividuální ochrany. Jedná se o prostředky,které mohou sloužit i samostatně,převážně jako úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory, trezorové skříně,ohnivzdorné skříně,příruční pokladny,přenosné kontejnery a kufry. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeži předmětů, techniky a zařízení umístěných v chráněném objektu. S ohledem na vzrůstající kriminalitu je nutnost věnovat náležitou pozornost mechanickému zabezpečení objektů firem, obchodů, úřadů, apod. stále aktuálnější. Naši kvalifikovaní pracovníci pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu mechanického zabezpečení. Vybírat je možno z mnoha variant kombinací mechanických zábranných systémů, které přesně vyhoví přáním a požadavkům a především poskytnou maximální ochranu majetku. V případě poskytování služeb technického zabezpečování při zajišťování ochrany utajovaných skutečností jsou obdobně jako v případě dalších komponentů určených k tomuto účelu dodávány mechanické zábranné prostředky v certifikované formě schválené NBÚ do patřičného stupně utajení. Jedná se o dodávky bezpečnostních dveří, trezorů, mříží, turniketů, bezpečnostních folií.