Fyzická ostraha

Naše společnost nově nabízí své služby i v oboru fyzické ochrany objektů. Pracovníci mají bohaté zkušenosti v přípravě návrhů a jejich následné realizace, včetně dodávky vhodných technologií od renomovaných partnerů.

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob.

Fyzická ochrana je ve společnosti SBA-alarmy zajišťována tak, že podle významu objektu je stanoven standard fyzické ochrany a následně realizována ochrana. Přednostně je uplatňována fyzická ostraha v kombinaci s elektronickými zabezpečovacími systémy s dálkovým monitorováním.

Tento způsob ochrany majetku vykonávají uniformovaní strážní přímo ve Vašem objektu formou pochůzek. Náplní jejich práce je především ostraha objektů a ostraha majetku a osob v areálu, evidence vjíždějících a vyjíždějících vozidel, zabezpečení objektu proti jakýmkoli nepovolaným osobám.

Budete-li mít zájem, může být ostraha majetku a objektu vykonávána psovody s vycvičenými psy. Dohled nad objektem mohou naši pracovníci provádět nonstop, v určenou dobu nebo formou nepravidelných kontrol mobilní hlídky.

Odborné schopnosti našich strážců k řešení krizových situací, jako je např. zajištění případného pachatele či místa činu do příjezdu Policie ČR, jsou samozřejmostí. Tím je ostraha majetku a osob plně zabezpečena.